Tehnika TEMP - kadrovska agencija
TEL.: +386 31 450 800 SLO | ENG   Tehnika TEMP in LInkedIn   Tehnika TEMP in LInkedIn   Tehnika TEMP - prosta delovna mesta na Twitterju   Tehnika TEMP na Facebooku   Tehnika TEMP   Tehnika TEMP na posrtalu ISSUU
ISKALCI ZAPOSLITVE IZBOR IN SELEKCIJA O NAS
Agencisjko delo TehnikaTEMP
Tehnika TEMP, temporary placement
 

Zaradi hitrih sprememb v gospodarstvu in pomanjkanju delovne sile je uporaba agencije danes že nuja. Kadrovske rešitve, ki so prilagojene vsakemu posmeznemu uporabniku, rešujejo sezonska nihanja, hitre potrebe po večjem številu novih delavcev, bolniške odsotnosti in načrtovanje dopustov, omogočajjo večjo rotacijo zaposlenih in rešujejo posamezne podaljšane odsotnosti.

Delovni proces ne sme biti moten ali prekinjen, zadostno število ljudi v ključnem trenutku zmanjšuje stroške in potencialne izpade pri dostavi naročil. S 100% uglašenostjo z vsemi zakonskimi akti zagotavljamo našim klientom možnost, da se osredotočajo na svojo osnovno dejavnost in ne izgubljajo časa z naborom delovne sile.

Glede na zahtevana znanja opravimo razna testiranja ročnih spretnosti v predizbornem postopku, tako da napoteni delavci vedno ustrezajo razpisanim pogojem zaposlovalca. V 15 letih delovanja in izkušenj smo vtkali dobro naoljen proces komuniciranja med klienti, napotenimi delavci in kadrovniki TehnikeTEMP. Izpopolnili smo proces nadzora nad napotenimi delavci v proizvodnji in nadgradili poslovanje po urni postavki.

V kolikor projekt zahteva, lahko zagotovimo tudi nadzornika v samo proizvodnjo, ki dnevno kontrolira prisotnost in beleži ure, zagotovimo lahko tudi regijske rekrutacije ter avtobusne prevoze do proizvodnje.

 

POSTOPEK SELEKCIJE AGENCIJSKIH DELAVCEV:

 
Selekcije agencijskih delavcev

Selekcije agencijskih delavcev so prilagojene specifiki naročnika, z množnostjo nabora na terenu.

   
Naš selekcijski postopek Naš selekcijski postopek je sestavljen iz testiranja ročnih spretnosti pa uveljavljenih metodah za industrijske delavce (Purdue Pegboard Test, Grooved Pegboard Test, Hand Tool Dexterity Test, in O’Connor Finger Dexterity test);
   
Poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo Poskrbimo za vso potrebno (zdravniški pregledi, prijave delavcev, plače, plačilne liste, zavarovanja itd).
   
V času poskusnega dela TehnikaTEMP garantira V času poskusnega dela TehnikaTEMP garantira zamenjavo potencialno neprimernih kandidatov.
   
Skupinska poškodbena zavarovalna polica Skupinska poškodbena zavarovalna polica TehnikeTEMP zagotavlja da iz tega naslova ne pride do dodatnih stroškov za naročnika.
 
S TehnikoTEMP dobite:
 
reševanje kadrovskih težav v zadnji minuti. TehnikaTEMP 24 storitev vam omogoča reševanje kadrovskih težav v zadnji minuti.   Zmanjšanje obremenjenosti v vašem kadrovskem oddelku. Zmanjšanje stroškov in obremenjenosti v vašem kadrovskem oddelku.
Dostop do Slovenske, Bosanske in Makedonske baze Dostop do Slovenske, Bosanske in Makedonske baze proizvodnih in vodstvenih kandidatov.   Možnost kalkulacije stroška napotitve delavcev Možnost kalkulacije stroška napotitve delavcev na urno postavko.
Dnevno fleksibilnost uravnavanja delovne sile. Dnevno fleksibilnost uravnavanja delovne sile.   Prilagojene transportne in potovalne rešitve Prilagojene transportne in potovalne rešitve za napotene delavce.
 
 

MOŽNOSTI IZRAČUNOV PRI AGENCIJSKEM DELU:

 
Brutto izračun najema delavcev Bruto izračun
 

Bruto izračun je praviloma v uporabi za vodstvene kadre. TehnikaTEMP zaračuna dogovorjen odstotek od bruto plače, odvisno od višine plače same. Odstotek varira med 8% in 12% mesečno. V primeru, da je dolžina najema vsaj 12 mesec, naša provizija vključuje:

- Izbor kandidatov.
- Stroške administracije plač.
- Garancijo zamenjave potencialno neprimernega kandidata v času treh mesecev.
- Za izbranega kandidata lahko TehnikaTEMP tudi priskrbi službeno vozilo, telefon oziroma tablični računalnik (doplačilo)

   
zračun na delovno uro pri najemu delavcev Izračun na delovno uro
 

Izračun na delovno uro je praviloma v uporabi za proizvodne delavce. Zaradi kompleksnosti izračuna je izračun pripravljen za vsakega klienta, kar prav tako vpliva na strošek storitve. Številni faktorji vplivajo na osnovni izračun: število kandidatov, število izmen, delovna zakonodaja, bolniške odsotnosti, dopust, plačilni pogoji, težavnost izbora itd. TehnikaTEMP zaračuna dogovorjen odstotek na izračunano vrednost urne postavke. Odstotek varira med 4% in 12% in vključuje:

- Izbor in selekcijo proizvodnjih delavcev (lokalni, regijski ali prekomejni izbor kandidatov);
- Testiranje ročnih spretnosti (Purdue Pegboard Test, Grooved Pegboard Test, Hand Tool Dexterity Test, in O’Connor Finger Dexterity test).
- Payroll administracijske storitve, mesečne urne kalkulacije ter uskladitev prisotnosti;
- Zamenjava potencialno neprimernih kandidatov v okviru 3 mesečne TehnikaTEMP garancije.

 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE ALI POKLIČITE NA +386 31 450 800:

 

 
   
Ime in priimek kontaktne osebe:
   
E-pošta:
   
Telefon:
   
Naziv prostega delovnega mesta:
   
 
Opis odprtega delovnega mesta:
   
Število iskanih oseb:
   
 
   
Tehnika TEMP, z vami že 15 let   Tehnika TEMP, bonitetna ocena 2016 B2
Podjetje Tehnika d.o.o. je del skupine Industriale Group © 2016